Kredite per studente zakonisht jepen me afat nga 1-10 vite. Shume nga keto te lejojne te paguash vetem interesin per vitet qe je ne shkolle dhe mbulojne nga 70% – 100% te shpenzimeve te shkolles ne Shqiperi apo jashte shtetit. Disa banka kerkojne garanci per kredi studentore mbi nje shume te caktuar.

 % vitkomisionioferte
Raiffeisen
raiffeisen
N/a ?0Komision Administrimi 0%
Intesa San Paolo
intesasanpaolo
7% - 8.5%Paguaj vetem interesin per 5 vite
Alpha Bank
alpha bank
BThesari +6. 5%
Euribor + 8.5%
Libor +8.5%
Tirana Bank
Tirana Bank
5% - 7.5%1.5%
NBG Bank
nbg
8.41% - 12.91%1.5%
ProCredit Bank
procredit
9%-12%2%
FI Bank
fi
17.5%1%
American Bank of Investments
abi-bank
10%-13%0%-1%