NBG Bank ofron Kredi Hipotekore – Kredi Per Shtepi dhe ka dy oferta:

 interesikomisionioferte
NBG Bank
nbg
6% + 1% te shumes- 4% interes fiks per nje vit
- 5% interes fiks per dy vjet
- 5.25% interes fiks per tre vjet
- 5.50% interes fiks per kater vjet

E para:  Fiks 4% interes per 4 vitet e para; me pas interesi i ndryshueshem po jo me pak se 6% ne vit (Euribor 12M + 5%)

Ose:

  •  4% interes fiks per nje vit
  •  5% interes fiks per dy vjet
  •  5.25% interes fiks per tre vjet
  • – 5.50% interes fiks per kater vjet

Ne vitet ne vijim interesi eshte i ndryshueshem, Euribor 12M+5%, me minimum 6%.

– Shuma a kredise nga 5,000-250,000 EURO
– Komision i aplikimit eshte 2000 Lek ose 15 EURO
– Komisioni i dhenies se parave eshte 1% e shumes, pra 1000 euro po moret 100,000 EUR kredi.

Kushtet e plota per NBG kredi shtepiejane ketu

 
 
Rreth Bankes:
Banka NBG eshte banka me a madhe ne Greqi dhe qe nga viti 1996 ofron sherbimet e veta edhe ne Shqiperi. Ofron sherbime te plota per biznese dhe individe, perfshire edhe kredi shtepie. Sot NBGBank ka 27 dege ne gjithe vendin dhe 11 prej tyre gjenden ne Tirane. NBG Bank ka dege ne Tirane, Durres, Elbasan, Vlore, Lezhe. Fushe Kruje, Shkoder, Kavaje, Sarande, Pogradec, Lushnje, Berat, Gjirokaster, Bilisht, Fier dhe Kukes.

Adresa Kryesore:
NBG Bank
Rr. Dritan Hoxha,
Nd.8, H.1, K.P 1026
Tirane, Albania

.

Tel. +355 (4) 2280 000
Fax. +355 (4) 2233 613
info@nbgal.groupnbg.com
http://www.nbgbank.al

Reklame: