Miresevini tek Kredi.al, menyra me praktike per te gjetur dhe krahasuar kredite nga bankat me te mira ne Shqiperi. Kredite mund te renditen duke klikuar ne “banka” alfabetike, “interesi” (vjetor) “komisioni” (qe merr banka per dhenien e kredise,) dhe “oferta” qe mund te kete banka per ate karte. Afatet e kredive jane afersisht te njejta, nga 20-30 vite, dhe thuajse c’do banke kerkon sigurim jete, sigurim prone dhe klienti paguan per shpenzimet e regjistrimit te hipotekes, te vleresimit te prones etj.

 interesikomisionioferte
Raiffeisen
raiffeisen
EURIBOR + 5.50%
TRIBOR + 2.00%
0- 3% për 3 vitet e para (Eur)
- 4% për 4 vitet e para (Euro)
-5% 5 vitet e para (Euro)
- 4.5% për 3 vitet e para (Lek)
BKT
bkt
5.1+% 1% te shumes4% deri ne 2017
Intesa San Paolo
intesasanpaolo
B-TH + 3%1%- B-Thesari per vitin e pare
- 9% fiks per 2 vitet e para (Lek)
Alpha Bank
alpha bank
Euribor 12M + 5%

210-300 EUR• 1 vit - 3.5% fiks per EUR; 5% fikse LEK
• 3 vite - 4.5% fikse per EUR; 5.5% fikse LEK
• 5 vite - 5.75% fikse EUR; 6% fikse LEK
Tirana Bank
Tirana Bank
Tribor 12M+1.8%
Euribor 12M+5%
0.75% e shumes
NBG Bank
nbg
6% + 1% te shumes- 4% interes fiks per nje vit
- 5% interes fiks per dy vjet
- 5.25% interes fiks per tre vjet
- 5.50% interes fiks per kater vjet
Union Bank
union bank
5.5% +1.5%4.4% vitin e pare (EUR)
5.4% 3 vitet a para (EUR)
6.4% 3 vitet e para (LEK)
ProCredit Bank
procredit
Tribor +1% - 3%
Euribor + 4%-6%
1% e shumes
FI Bank
fi
EURIBOR 12m+ 8.90%
B-TH 12m+ 7.35%
1%-1.5% e shumes
American Bank of Investments
abi-bank
Euribor + 6.2%
B-TH+ 3.3%
1% te shumes
Societe Generale
societegeneral
B-TH +1.5%
Libor Eur + 4%
Libor + 4.5 % $
0.75% - 1%- 4% viti i pare ne lek
- 7.5% ne USD viti i pare
- 3% vitin e pare ne Euro